Říha Miloš - Šípek

Říha Miloš - Šípek

Vzděláním sociolog, který od roku 2010 pracuje na ústředí Junáka. Bývalý hybatel roveringu na střediskové, okresní, krajské i celostátní úrovni. Je spoluautorem projektu Skautské století, který se zabývá kontinuitou skautingu u nás. Moderuje Skautskou vizi a stojí za Sondami do skautského světa. A samozřejmě věnuje svůj čas také práci na Strategii Junáka.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode