Kučný Martin - Fido

Kučný Martin - Fido

Pochází ze Vsetína, kde vyrostl a následně deset let vedl chlapecký oddíl Trojka Vsetín. Když se dostal do jeho čela, byl oddíl prakticky na pokraji zániku. Během dvou let z něj na základech důsledně uplatňovaných zásad družinového systému vybudoval silný oddíl s velmi bohatou činností, s fungující oddílovou radou a čtyřmi samostatnými družinami. Oddíl nabízející řadu inspirace, "jak to dělat".
Fido je spoluautorem metodické příručky "Družinový systém". V současnosti žije v Praze, kde podniká v oblasti dotačního a právního poradenství.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode