Fiala Břetislav - Goro

Fiala Břetislav - Goro

Kdysi jezdil na výlety s vlčaty, společně hledali v jízdních řádech a mapách. Dnes bere na výlety kamarády, vlak vyměnil za letadlo a k mapě přibyla GPS. 

Goro se ve volném čase věnuje dobrodružnému cestování a organizování výletů a expedic pro širší okruh přátel. Zejména se specializuje na vyhledávání akčních tarifů a travel hacking v letecké dopravě a na vysokohorskou turistiku. Vedl expedice do Maroka, Španělska, Gruzie a řady dalších zemí, jeho akcí se za posledních 5 let účastnilo více než 70 osob, zpravidla skautů.

Skautuje od roku 1989, v Olomouci vedl 3. smečku vlčat, jako výchovný zpravodaj okresu se podílel na zavádění prvků zážitkové pedagogiky do skautského vzdělávání, 3x vedl zážitkový čekatelský kurz Via Tokaheya, působil jako instruktor v týmu ILŠ Gemini a v rámci skupiny pro program se spolupodílel na tvorbě systému hodnocení kvality Junáka.

Profesně je speciální pedagog a učitel biologie. Poslední roky pracoval jako sociální pracovník a lektor pro organizaci Člověk v tísni, věnoval se problematice sociálního vyloučení a terapii rodin a jednotlivců na okraji společnosti. Nyní pracuje jako lokální konzultant Úřadu vlády ČR pro oblast sociálního začleňování a podpory inkluzivního vzdělávání. Na Olomoucku také 8 let lektoruje programy komunikačně osobnostního sociálního tréninku pro mladistvé v konfliktu se zákonem.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode